เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ

วันนี้  9 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมชัยคณาชัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “Online Strategy Plus Facebook &Tiktok” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2565 โดยมีนายกอบ ทวนดำ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ
       ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพัทลุง เครือข่ายธุรกิจBiz Club จังหวัดพัทลุง และสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน OTOP SMEs และกลุ่มเกษตรกร กว่า  50 ราย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร “Online Strategy Plus Face book &Tiktok” เพื่อขยายโอกาสการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (online) ตลอดจนเป็นการแสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
       โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภาพรวมการตลาดออนไลน์ การทำคอนเทนต์ การทำการตลาดผ่าน Face book และ TikTok จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวที่มีความพร้อมเพื่อร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดกับภูมิภาคอื่นต่อไป
                               ---------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074 -612404
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar