ส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ และนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบ “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ให้แก่ นายทวีรัตน์ ทองโอนและนายโกวิทย์ ทองโอน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่ยากจน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมคนดีที่ขยันอดทนและมีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้คนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งนางเสงี่ยม นิ่มดำ อาศัยอยู่ในบ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
     เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้กำหนดเป้าหมายสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ มาจากการพิจารณาคัดเลือกของอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงสนับสนุนงบประมาณ ให้หลังละ 100,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,100,000 บาท นอกจากนี้ทางนายอำเภอในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงาน และพิจารณาคัดกรองและคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านจนได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับมอบบ้านในโครงการฯ สร้างความดีใจให้กับนางเสงี่ยม นิ่มดำและลูกชาย เป็นอย่างมาก
...............................................
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม