กิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก พร้อมด้วย นางปราณี รัตนประยูร และนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีจิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก และต้นไม้บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ทางจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก และต้นไม้บริเวณใกล้เคียงในบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกให้เจริญงอกงาม และตกแต่งบำรุง ปรับปรุงต้นไม้และภูมิทัศน์บริเวณใกล้เคียงให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสง่าราศรีแก่เมืองพัทลุง และเป็นมิ่งขวัญของชาวพัทลุง

.........................................................................


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม