ส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

พิธีเปิดและส่งมอบ “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสงเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

               วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ และนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบ “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ให้แก่ นางสาวบังอร ปานแก้วเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่ยากจน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมคนดีที่ขยันอดทนและมีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้คนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งนางสาวบังอร ปานแก้ว และครอบครัว จำนวน 2 คน อาศัยอยู่ในบ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

               เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้กำหนดเป้าหมายสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ มาจากการพิจารณาคัดเลือกของอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงสนับสนุนงบประมาณ ให้หลังละ 100,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,100,000 บาท นอกจากนี้ทางนายอำเภอในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงาน และพิจารณาคัดกรองและคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านจนได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับมอบบ้านในโครงการฯ สร้างความดีใจให้กับนางสาวบังอร ปานแก้วและครอบครัว เป็นอย่างมาก

...............................................

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074612404


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม