พิธีปล่อยขบวนรถคาราวานมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) แก่คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู ๒๕๐๐) ตำอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง 
     นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือครอบครัวคนพิการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ส่งผลต่อการเลี้ยงดูคนพิการในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 2,500 ชุด
     การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1. จัดประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสำรวจข้อมูลคนพิการในจังหวัดพัทลุงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. กิจกรรมสำรวจข้อมูลคนพิการ 3. กิจกรรมจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค 4. กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อนำไปมอบให้แก่คนพิการที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการบรรจุถุงยังชีพและมอบให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. เพื่อไปมอบให้กับคนพิการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 อำเภอรวม 6,020 ชุด ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันนี้จะมอบให้แก่ตัวแทน อพม. ทั้ง 11 อำเภอ และมอบให้อำเภอกงหรา อำเภอศรีนครินทร์และองค์กรคนพิการ จำนวน 753 ชุด โดยโครงการนี้จะทำให้คนพิการและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน และทำให้มีความเป็นอยู่ในช่วงวิกฤติของโรคระบาดดีขึ้น และหลังจากนี้ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการ พมจ.พัทลุงจะดำเนินการในรูปแบบของการสงเคราะห์และพัฒนาอาชีพต่อไป
.................................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074612404


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม