พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

วันนี้ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ที่จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 จัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 48 ชนิดกีฬา และ กีฬาสาธิต 8 ชนิดกีฬา มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนจากทุกสถานี และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับและร่วมพิธเปิดการแข่งขันกีฬาเยาชวแห่งชาติด้วย รวมทั้งทางจังหวัดพัทลุงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย 
       โดยพิธีเปิดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ด้วยการแสดง วง Parichart Wind Orchestra จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่พิธีการ ด้วยขบวนพาเหรดของนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทั้ง 76 จังหวัด เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับประธานในพิธี นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และประชาชนที่เข้าร่วมในพิธี จากนั้น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งชันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
       ถัดไป นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท. พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการ ผู้จัดงาน และ กล่าวเปิดการแข่งขัน 
      จากนั้นจะเป็นการกล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสิน  และจะเข้าสู่พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง โดยขบวนอัญเชิญไปพระฤกษ์ นำโดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้อัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อจุดที่คบเพลิงของนักกีฬาวิ่งคบเพลิง หลังจากนั้น นักกีฬาวิ่งคบเพลิง จะวิ่งคบเพลงเพื่อไปจุดต่อยังกระถางคบเพลิง ซึ่งถือเป็นการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์อย่างเป็นทางการ 
       สุดท้าย เป็นการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน เริ่มต้นด้วยการแสดงชุดที่ 1 Come Along Together จากศิลปินนักร้องลูกหลานชาวจังหวัดพัทลุง ลูกสาวอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ตาตั้น ภัทรปรียา ยืนยาว ต่อด้วยการแสดงชุดที่ 2 ประกอบด้วย 3 แสดง ได้แก่ 1 เสน่ห์เมืองหนังโนรา / 2 ออกพรรา ลากพระ แข่งโพนประชัน และ 3 รังสรรค์ศิลป์ ถิ่นตะลุง ปิดท้ายพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 
…………………………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074 612404
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :