ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
จัดพิธีมงคลสมรสพญานาคเรือพระครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
image
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส่งมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสรอมสุขภาพตำบล ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
image
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับงานเกษตรแฟร์และงานทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565
image
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง จัดพิธีอำลาผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง
image
แห่องค์พระรอบเมืองพัทลุงประเพณีถือศีลกินเจ พร้อมจุดประจัดกว่า 1 ล้านนัดที่บริเวณศาลเจ้าซงเต๊กเซียงตึ้งคึกคัก โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมขบวนม้าทรงที่องค์เทพได้ประทับทรงทำการแทงและเจาะด้วยอาวุธต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้อย่างน่าหวาดเสียว
image
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ พื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน ๓๕ ตัว และลูกตัวที่ ๒ , ๓ ให้กับเกษตรกรแล้ว
image
จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง
image
จังหวัดพัทลุง พร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
image
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
image
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ ๖ จำนวน 110 ราย ภายใต้แนวคิดหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือทำให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"
image
จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง Phatthalung Blacklight Run 2022 @ Sport City
image
จังหวัดพัทลุง จัดประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระดับจังหวัดสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image